Serveis Jurídics / Servicios Jurídicos >
[CAT] Civil i obligacions. Família. Penal. Estrangeria. Laboral. Administratiu.
[ESP] Civil y obligaciones. Familia. Penal. Extranjería. Laboral. Administrativo.

Assessorament Empresarial / Asesoramiento Empresarial >
[CAT] Laboral i Seguretat Social. Fiscal. Mercantil. Gestió d’empreses.
[ESP] Laboral y Seguridad Social. Fiscal. Mercantil. Gestión de empresas.

Altres serveis / Otros servicios >
[CAT] Assegurances. Prevenció de riscos laborals. Autoritat pública per a emissió de certificats digitals. Cèdules d’habitabilitat. Legalitzacions. Serveis d’arquitectura i enginyeria. Gestió de lloguers.
[ESP] Seguros. Prevención de riesgos laborales. Autoridad pública para emisión de certificados digitales. Cédulas de habitabilidad. Legalizaciones. Servicios de arquitectura e ingeniería. Gestión de alquileres.